Εκπαιδευτικά βίντεο

Άνοιγμα της συσκευασίας TRAXEE

Επισκόπηση εγκατάστασης υλικού

Απαιτούμενα εργαλεία

Καλωδίωση για Κ15, Κ30, Κ31

Εγκατάσταση για κίτρινο καλώδιο ταχογράφου

Σύνδεση RDD μέσω του κόκκινου συνδετήρα

Δημιουργία εταιρείας

Καταχώρηση οχήματος

Δημιουργία χρήστη

Δημιουργία οδηγού

Εισαγωγή προβολής οδηγού

Προγραμματιστής διαδρομής

GeoZone

Εξ αποστάσεως λήψη δεδομένων

ECO

Εισήγαγε τη διεύθυνση email σου και εγγράψου να λαμβάνεις το ενημερωτικό μου δελτίο